Kobieta w biurze

Facebook Piksel – Udostępnianie danych pomiędzy kontami reklamowymi

Wracamy do cyklu poradników typu pytanie i odpowiedź. Tym razem zostanie omówiony Facebook piksel w kontekście udostępniania danych pomiędzy kontami reklamowymi oraz kwestie związane z przypisywaniem starych pikseli do nowych kont reklamowych.

Sytuacja jest następująca: Użytkownik jakiś czas temu utworzył swoje pierwsze konto reklamowe, wraz z kontem stworzył piksel, który następnie został zainstalowany na stronie. Użytkownik chciałby wykorzystać dane z piksela i stworzyć kampanię Facebook Ads, jednak po rozpoczęciu tworzenia reklamy okazało się, że konto ma nieprawidłowo ustawioną strefę czasową. Po zmianie strefy zostało utworzone drugie konto reklamowe, jednak funkcjonujący od jakiegoś czasu piksel pozostał przypisany na starym koncie i nie można go wykorzystać do stworzenia reklamy na nowym koncie reklamowym, jak również nie można skorzystać ze starych danych, w celu utworzenia grup odbiorców.

Pojawia się pytanie, czy jest jakieś rozwiązanie, które pozwoli ze starego konta z przypisanym pikselem wykorzystać dane na nowym koncie oraz czy można „przenieść” piksel na nowe konto reklamowe.

Odpowiadając na pytanie… każdy z wariantów jest możliwy do zrealizowania. Użytkownik może skorzystać zarówno ze starych danych zgromadzonych na pierwszym (starym) koncie reklamowym, jak również stary piksel przypisać do nowego konta reklamowego, dzięki temu nie będzie trzeba nic zmieniać w kodzie witryny, a dodatkowo dotychczas zebrane dane remarketingowe nie zostaną utracone. Jest to szalenie istotne, gdy chcemy wystartować z kampaniami retargetingowymi lub tworzyć bardziej rozbudowane grupy docelowe, oparte na danych historycznych z Facebook piksel.

Udostępnianie danych pomiędzy kontami reklamowymi

Osoby, które posiadają konta ze stażem lub które osiągnęły odpowiedni poziom wydatków, mogą zawsze skorzystać z funkcji udostępniania grup docelowych, w przypadku „młodych kont” ta funkcja może być niedostępna. Udostępnianie możliwe jest z poziomu konta reklamowego znajdującego się w Menedżerze firmy (Facebook Business Manager).

Klikamy na ikonkę menu obok Menedżer firmy i wybieramy Wszystkie narzędzia => Zasoby => Grupy odbiorców. Tę czynność należy wykonać z poziomu właściwego konta reklamowego, z którego chcemy udostępnić dane (w tym wypadku starego). Oczywiście zawsze możemy wybrać właściwe konto reklamowe poprzez listę rozwijaną dostępną w lewej części ekranu tuż pod Biblioteką zasobów.

Menedżer firmy na Facebooku - Menu
Menedżer firmy na Facebooku – Menu

Aby udostępnić grupę odbiorców dla drugiego konta reklamowego, wystarczy wybrać z listy właściwą grupę (zaznaczyć ją), następnie wybrać z menu Działania opcję Podziel.

Facebook - Udostępnianie grupy odbiorców
Facebook: Udostępnianie grupy odbiorców

Nazwa może być myląca, lecz ta opcja nie służy do podziału grupy na mniejsze porcje, tylko do udostępniania grup, gdy zachodzi taka potrzeba. W tym przypadku obydwa konta reklamowe należą do Ciebie, więc możesz bez przeszkód dane udostępniać między kontami.

Udostępnianie wybranej grupy odbiorców
Udostępnianie 1 wybranej grupy odbiorców

W kolejnym kroku wpisz ID konta reklamowego, któremu chcesz udostępnić grupę odbiorców. W omawianym przypadku będzie to ID nowego konta reklamowego które utworzyłeś. Dodatkowo możesz określić poziom uprawnień: Wybór grupy odbiorców i statystyki lub Tylko kierowanie reklam (brak dostępu do statystyk grupy odbiorców). Kliknij Udostępnij. W tym momencie udostępniłeś grupę odbiorców.

Teraz przejdź do drugiego konta reklamowego, analogicznie jak wcześniej Wszystkie narzędzia => Zasoby => Grupy odbiorców. W lewej części okna przeglądarki jest lista folderów:

 • Moje niedawne grupy odbiorców,
 • Grupy odbiorców w aktywnych reklamach,
 • Grupy odbiorców gotowe do użytku,
 • Grupa odbiorców udostępniona kontu,
 • Grupa odbiorców udostępniona przez.

Wybierz przedostatnią opcję Grupa odbiorców udostępniona kontu. Na liście odbiorców będzie widoczna grupa którą udostępniłeś. Możesz ją wykorzystać w kierowaniu reklam, w zależności od uprawnień które przyznałeś, możesz również uzyskać dostęp do jej statystyk.

W ten prosty sposób, nawet tworząc nowe konto reklamowe uwzględniające nową strefę czasową nie tracisz dostępu do starych danych!

Przedstawiony powyżej sposób nie jest idealny i posiada ograniczenia, o których możesz przeczytać w dokumentacji Facebook Ads, dlatego lepszym wyborem jest przypisanie do nowego konta reklamowego Facebook piksel i ponownie utworzyć odpowiednie grupy odbiorców, które będziesz mógł wykorzystać w reklamach Facebook Ads. W jaki sposób przypisać istniejący piksel do nowego konta reklamowego?

Przypisanie Facebook piksel do nowego konta reklamowego

A więc utworzyłeś nowe konto reklamowe i zastanawiasz się, czy można wykorzystać dotychczas zebrane dane przez piksel do targetowania reklam. Oczywiście, że można i jak pokazuje praktyka można dojść do tego na różne sposoby. W tym miejscu opiszę procedurę przypisania starego piksela do nowo utworzonego konta reklamowego. Do przeprowadzenia całej procedury potrzebny jest pełny dostęp do Menedżera firmy.

 • Przejdź do Menedżera firmy.
 • Z menu wybierz Wszystkie narzędzia => sekcja Ustawienia => Ustawienia firmowe.
 • W lewej części okna przejdź na kartę Piksele, pojawi się lista dostępnych pikseli.
 • Jeśli masz więcej niż jeden piksel, upewnij się po ID piksela, że wybrałeś właściwy. Identyfikator znajdziesz pod nazwą piksela: Identyfikator: {numer}.
 • W prawej części okna w sekcji Przypisane zasoby będą widoczne dwa przyciski: Przypisz partnera oraz Przypisz konta reklamowe. Wybierz drugą opcję: Przypisz konta reklamowe.
 • W nowym oknie przypisz piksel do kont reklamowych. Na liście powinno być dostępne nowe konto, które utworzyłeś, zaznacz je i kliknij Zapisz zmiany.
 • Gdy w sekcji Przypisane zasoby przejdziesz na zakładkę Konta reklamowe, zauważysz swoje konto na liście (przypisane do tegoż piksela). Od tej chwili możesz tworzyć grupy odbiorców z użyciem starego piksela.

Istnieją jeszcze dwa inne scenariusze przypisywania piksela do konta reklamowego, aczkolwiek w tym artykule przedstawiłem metodę z wykorzystaniem Ustawień firmowych w Menedżer firmy, sekcja Ludzie i zasoby => Piksele.

Mariusz Kołacz

Marketingiem internetowym zajmuje się od 2008 roku, a informatyką i nowymi technologiami od ponad 15 lat. Tworzę narzędzia marketingowe, piszę teksty, a po godzinach lubię przeczytać dobrą książkę z zakresu medycyny lub parapsychologii. Dowiedz się, jak możesz rozwinąć swój biznes korzystając z SEO, SEM, Social Media oraz automatyzacji marketingu.