zegarynka

Sprawdzenie lub zmiana strefy czasowej konta reklamowego na Facebooku

Część osób uruchamiająca reklamy na Facebooku kierowane na Polskę lub inne kraje może nie być świadoma, iż mają nieprawidłowo wybraną strefę czasową, przez co reklamy mogą wyświetlać się w nieodpowiednich godzinach, nieadekwatnych do czasu lokalnego, w którym dana grupa docelowa zwykła operować. Dlatego też przed uruchomieniem reklamy na Facebooku warto sprawdzić strefę czasową konta reklamowego i w razie potrzeby zmienić ją, aby idealnie pasowała do naszej grupy odbiorców.

Sprawdzenie ustawień strefy czasowej konta reklamowego na Facebooku

Aby sprawdzić aktualne ustawienia strefy czasowej na wybranym koncie reklamowym, z poziomu profilu prywatnego kliknij strzałkę, z menu wybierz Zarządzanie reklamami.

Zarządzanie reklamami na Facebooku
Facebook menu – Zarządzanie reklamami

Następnie w lewej górnej części okna kliknij Reklamy na Facebooku, z menu wybierz Wszystkie narzędzia => Ustawienia

Facebook - Ustawienia - Konto reklamowe
Reklamy na Facebooku – Wszystkie narzędzia – Ustawienia

Jeżeli masz jedno konto reklamowe, od razu będzie można przystąpić do sprawdzenia strefy czasowej. Jeżeli masz więcej kont, u góry z listy rozwijanej będzie można wybrać odpowiednie. Po wskazaniu właściwego konta, w sekcji Strefa czasowa znajdziesz aktualne ustawienia. Na zrzucie strefa czasowa odpowiednia dla odbiorców z Polski: (GMT +01:00) Czas Warszawy.

Strefa czasowa konta reklamowego na Facebooku
Ustawienia strefy czasowej konta reklamowego na Facebooku

Zmiana strefy czasowej konta reklamowego na Facebooku

Aby dokonać zmiany strefy czasowej, należy utworzyć nowe konto reklamowe. Na karcie ustawienia konta reklamowego można skorzystać z opcji Zmień strefę czasową (jeśli dostępna).

Nowe konto reklamowe - Strefa czasowa
Tworzenie konta reklamowego z nową strefą czasową

Po wybraniu waluty i strefy czasowej utworzysz nowe konto. Twoje stare konto reklamowe będzie nadal widoczne, ale zamknięte. Wszystkie reklamy utworzone przy użyciu starego konta przestaną być publikowane.

Gdy klikniesz Utwórz nowe konto, otrzymasz prośbę o potwierdzenie dezaktywacji aktualnego konta reklamowego.

Dezaktywuj konto reklamowe
Dezaktywuj konto reklamowe

Czy dezaktywować stare konto reklamowe?
Twoje stare konto będzie ciągle widoczne w Menedżerze reklam, ale zostanie zdezaktywowane, a wyświetlanie wszystkich reklam utworzonych na tym koncie zostanie zatrzymane.

Na tym etapie przemyśl dobrze decyzję, albowiem nie będzie możliwości cofnięcia zmian.

Nowe konto reklamowe można utworzyć również z poziomu Ustawień menedżera firmy (menu Menedżer firmy => Ustawienia firmowe => Konta reklamowe => Dodaj nowe konta reklamowe => Utwórz nowe konto reklamowe).

Tworzenie nowego konta reklamowego na Facebooku przez menedżer firmy
Tworzenie nowego konta przez menedżera firmy

UWAGA! Na Facebooku istnieje limit tworzenia kont reklamowych, który możesz sprawdzić z poziomu swojego menedżera firmy: Ustawienia firmowe => Informacje o firmie => Limit tworzenia kont reklamowych. Szczegółowe informacje o limitach dostępne są w oficjalnej dokumentacji.

Mariusz Kołacz

Marketingiem internetowym zajmuje się od 2008 roku, a informatyką i nowymi technologiami od ponad 15 lat. Tworzę narzędzia marketingowe, piszę teksty, a po godzinach lubię przeczytać dobrą książkę z zakresu medycyny lub parapsychologii. Dowiedz się, jak możesz rozwinąć swój biznes korzystając z SEO, SEM, Social Media oraz automatyzacji marketingu.